About The Team

About The Team

אודות החברה היזמית

משכנות בראל

חברת משכנות בראל

חברת משכנות בראל הינה חברת בת יזמית של חברת בראל א.ב הנדסה ובניה בע"מ.
החברה מחולקת בשותפות בן סאפי אלשייך ואריאל בבלי

לאתר הבית של חברת משכנות בראל

מר סאפי אלשייך

סמנכ"ל הנדסה ושותף בפעילות היזמות.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית, מהווה נדבך מרכזי בפעילות הקבלנית של החברה תוך שהוא מביא מניסיונו העשיר והמגוון של כ- 30 שנה בתחום ההנדסה וניהול פרויקטים, לרבות בסולל בונה בה שימש כמנהל אזור.

מר אריאל בבלי

המייסד והבעלים.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית בהצטיינות. בעל ניסיון עשיר כמנהל פרויקטים בחברות קבלניות לרבות 10 שנים כמנהל פרויקטים בסולל בונה.בשנים אלו ניהל פרויקטים מגוונים בהיקפים שונים, לרבות בנייה למגורים, משרדים ובית אבות.

חברת משכנות בראל

חברת משכנות בראל הינה חברת בת יזמית של חברת בראל א.ב הנדסה ובניה בע"מ.
החברה מחולקת בשותפות בן סאפי אלשייך ואריאל בבלי

לאתר הבית של חברת משכנות בראל

מר סאפי אלשייך

סמנכ"ל הנדסה ושותף בפעילות היזמות.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית, מהווה נדבך מרכזי בפעילות הקבלנית של החברה תוך שהוא מביא מניסיונו העשיר והמגוון של כ- 30 שנה בתחום ההנדסה וניהול פרויקטים, לרבות בסולל בונה בה שימש כמנהל אזור.

מר אריאל בבלי

המייסד והבעלים.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית בהצטיינות. בעל ניסיון עשיר כמנהל פרויקטים בחברות קבלניות לרבות 10 שנים כמנהל פרויקטים בסולל בונה.בשנים אלו ניהל פרויקטים מגוונים בהיקפים שונים, לרבות בנייה למגורים, משרדים ובית אבות.

אודות החברה הקבלנית

בראל הנדסה בע״מ

בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ (לשעבר נחלת א.מ. בניה וייזום) היא חברת בניה וייזום ותיקה ויציבה המתמחה בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטי בנייה ונדל"ן למגורים לרבות בנייה רוויה, מגדלי מגורים, מבנים צמודי קרקע ועוד. החברה מנהלת ומבצעת את הפרויקטים שלה באופן מקצועי ואמין, תוך הקפדה על איכות הבנייה, שמירה על בטיחות בעבודה ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. הביצוע המוקפד והאיכותי פרויקט אחר פרויקט בנה לחברה מוניטין חזק ובסיס לקוחות נאמנים, הכולל כמה מחברות היזמות והבנייה הגדולות בישראל. הידע והמומחיות מאפשרים לחברה ליישם פתרונות טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, על מנת לשפר את איכות וסטנדרט הבנייה. הודות למוניטין ולאיכות הבנייה, החברה נמצאת בצמיחה וגדילה מתמידות, עם צמיחה של למעלה מ– 400% במחזור העסקי במהלך שלוש השנים האחרונות, מכ– 30 ש״ח מיליון בשנת 2013 לכ– 120 ש״ח מיליון בשנת 2016 כ-240 מיליון בשנת וצפי ל- 270 מליון בשנת 2018. גם סגל העובדים הפגין צמיחה מקבילה, אשר לוותה בהתמקצעות והתמחות, קליטת כ"א מקצועי ואיכותי למטה ולניהול הפרויקטים והטמעת תהליכים ארגוניים מתקדמים, זאת לצד כניסתה המוצלחת של החברה לתחום היזמות בשנת 2016 המספקת תמיכה משמעותית לצמיחת הפעילות. החברה שומרת על אמינות, איתנות ויציבות פיננסית.

הניסיון הרב של החברה בתחום הנדל"ן והיכרותה עם השוק מאפשר לה לצפות מראש מכשולים ותקלות פוטנציאליים, להגיע מראש להסכמה רחבה עם מזמיני העבודה, להשלים את הפרויקטים בהצלחה במסגרות שנקבעו מראש ולשמור על צמיחה מבוקרת ויציבה.

לאתר הבית של בראל הנדסה

תרומה לקהילה

החברה תורמת לקהילה בדרכים רבות הן בתרומה כספית והן בתרומה של כוח אדם למשימות מיוחדות. בין היתר החברה תורמת לארגון אילן וארגונים נוספים באופן שוטף.
החברה מגיעה לאיסוף תוצרי חקלאות בעזרת עובדי החברה למען משפחות נזקקות בתיווך ארגון "לקט ישראל". בנוסף, החברה משפצת מוסדות ספורט וציבור ביושב קהילתי למען הנוער בקהילה ועידוד הספורט ביישוב

ההון האנושי

יציבות ועוצמה שמבוססת על הון אנושי
חברת בראל א.ב הנדסה וייזום בע"מ מעסיקה כ- 60 עובדים כמו בכל תחום בו פועלת החברה גם בתחום "ההון האנושי" מקפידה החברה להביא לידי ביטוי את הסטנדרטים הגבוהים של מקצועיות, שירות ואמינות. הדבר נעשה באמצעות שילוב בין הון אנושי איכותי, מקצועי ומיומן לבין הטמעה מושכלת של טכנולוגיות

הנהלה

הנהלה מנוסה בעלת מומחיות בתחום הנדל"ן היכרות מעמיקה עם השוק וניהול פרויקטים הנדסיים מורכבים, מעניקים לחברה יתרון תחרותי. צוות ההנהלה והבעלים מורכב ממהנדסים בעלי ניסיון של כ– 30 שנה. ההנהלה הבכירה כוללת את:

מר אריאל בבלי

המייסד והבעלים.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית בהצטיינות. בעל ניסיון עשיר כמנהל פרויקטים בחברות קבלניות לרבות 10 שנים כמנהל פרויקטים בסולל בונה.בשנים אלו ניהל פרויקטים מגוונים בהיקפים שונים, לרבות בנייה למגורים, משרדים ובית אבות.

מר סאפי אלשייך

סמנכ"ל הנדסה ושותף בפעילות היזמות.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית, מהווה נדבך מרכזי בפעילות הקבלנית של החברה תוך שהוא מביא מניסיונו העשיר והמגוון של כ- 30 שנה בתחום ההנדסה וניהול פרויקטים, לרבות בסולל בונה בה שימש כמנהל אזור.

פרויקטים של חברת בראל הנדסה

בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ (לשעבר נחלת א.מ. בניה וייזום) היא חברת בניה וייזום ותיקה ויציבה המתמחה בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטי בנייה ונדל"ן למגורים לרבות בנייה רוויה, מגדלי מגורים, מבנים צמודי קרקע ועוד. החברה מנהלת ומבצעת את הפרויקטים שלה באופן מקצועי ואמין, תוך הקפדה על איכות הבנייה, שמירה על בטיחות בעבודה ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. הביצוע המוקפד והאיכותי פרויקט אחר פרויקט בנה לחברה מוניטין חזק ובסיס לקוחות נאמנים, הכולל כמה מחברות היזמות והבנייה הגדולות בישראל. הידע והמומחיות מאפשרים לחברה ליישם פתרונות טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, על מנת לשפר את איכות וסטנדרט הבנייה. הודות למוניטין ולאיכות הבנייה, החברה נמצאת בצמיחה וגדילה מתמידות, עם צמיחה של למעלה מ– 400% במחזור העסקי במהלך שלוש השנים האחרונות, מכ– 30 ש״ח מיליון בשנת 2013 לכ– 120 ש״ח מיליון בשנת 2016 כ-240 מיליון בשנת וצפי ל- 270 מליון בשנת 2018. גם סגל העובדים הפגין צמיחה מקבילה, אשר לוותה בהתמקצעות והתמחות, קליטת כ"א מקצועי ואיכותי למטה ולניהול הפרויקטים והטמעת תהליכים ארגוניים מתקדמים, זאת לצד כניסתה המוצלחת של החברה לתחום היזמות בשנת 2016 המספקת תמיכה משמעותית לצמיחת הפעילות. החברה שומרת על אמינות, איתנות ויציבות פיננסית.

הניסיון הרב של החברה בתחום הנדל"ן והיכרותה עם השוק מאפשר לה לצפות מראש מכשולים ותקלות פוטנציאליים, להגיע מראש להסכמה רחבה עם מזמיני העבודה, להשלים את הפרויקטים בהצלחה במסגרות שנקבעו מראש ולשמור על צמיחה מבוקרת ויציבה.

לאתר הבית של בראל הנדסה

תרומה לקהילה

החברה תורמת לקהילה בדרכים רבות הן בתרומה כספית והן בתרומה של כוח אדם למשימות מיוחדות. בין היתר החברה תורמת לארגון אילן וארגונים נוספים באופן שוטף.
החברה מגיעה לאיסוף תוצרי חקלאות בעזרת עובדי החברה למען משפחות נזקקות בתיווך ארגון "לקט ישראל". בנוסף, החברה משפצת מוסדות ספורט וציבור ביושב קהילתי למען הנוער בקהילה ועידוד הספורט ביישוב

ההון האנושי

יציבות ועוצמה שמבוססת על הון אנושי
חברת בראל א.ב הנדסה וייזום בע"מ מעסיקה כ- 60 עובדים כמו בכל תחום בו פועלת החברה גם בתחום "ההון האנושי" מקפידה החברה להביא לידי ביטוי את הסטנדרטים הגבוהים של מקצועיות, שירות ואמינות. הדבר נעשה באמצעות שילוב בין הון אנושי איכותי, מקצועי ומיומן לבין הטמעה מושכלת של טכנולוגיות

הנהלה

הנהלה מנוסה בעלת מומחיות בתחום הנדל"ן היכרות מעמיקה עם השוק וניהול פרויקטים הנדסיים מורכבים, מעניקים לחברה יתרון תחרותי. צוות ההנהלה והבעלים מורכב ממהנדסים בעלי ניסיון של כ– 30 שנה. ההנהלה הבכירה כוללת את:

מר אריאל בבלי

המייסד והבעלים.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית בהצטיינות. בעל ניסיון עשיר כמנהל פרויקטים בחברות קבלניות לרבות 10 שנים כמנהל פרויקטים בסולל בונה.בשנים אלו ניהל פרויקטים מגוונים בהיקפים שונים, לרבות בנייה למגורים, משרדים ובית אבות.

מר סאפי אלשייך

סמנכ"ל הנדסה ושותף בפעילות היזמות.
בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית, מהווה נדבך מרכזי בפעילות הקבלנית של החברה תוך שהוא מביא מניסיונו העשיר והמגוון של כ- 30 שנה בתחום ההנדסה וניהול פרויקטים, לרבות בסולל בונה בה שימש כמנהל אזור.

פרויקטים של חברת בראל הנדסה